Hallitus 2018

Jani Kuokkanen

PRES

Sähköposti

 

Puheenjohtaja (PRES) toimii yhdistyksen virallisena edustajana aluekonferensseissa ja kansallisissa kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa kamaritoimintaa sekä vastaa yhteistyösopimusneuvotteluista ja –sopimuksista apunaan valmistautuva puheenjohtaja (DP).

Antti Lajunen

IPP

Sähköposti

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) toimii puheenjohtajan (PRES) sekä koko hallituksen tukena. Myös IPP:llä on vahva rooli yhteistyökumppanisopimusten tekemisessä. Lisäksi hän vastaa suhteista senaattoreihin ja jäsenhankinnasta yhdessä DP:n kanssa.

Ilkka Koski

TREAS

Sähköposti

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen talousasioista ja kirjanpidosta. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. budjetin laatiminen yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, budjetin toteutumisen seuranta, jäsenmaksujen kerääminen sekä laskutuksen hoito. Rahastonhoitaja toimii myös projekteissa rahaliikenteen valvojana ja/tai hoitajana.

Tuomas Vepsä

LOM

Sähköposti

Yhdistyslohko vastaa kamarin perustoiminnasta, eli kuukausitapahtumista. Kuukausitapahtumat voivat olla yritysvierailuja, koko perheen tapahtumia (esim. retkiä, kilpailuja), aikuisten iltarientoja sekä arvokkaita juhlia. Juhlia järjestettäessä apuna on myös kamarimme seremoniamestari (MC).

Suvi Hassinen

IND/INT

Sähköposti

Kamarissamme on yhdistetty yksilö- ja kansainvälisyyslohko. IND/INT vastaa kamarin koulutustapahtumista ja kansainvälisyydestä. Yksilölohkon (IND) vastuulle kuuluu Suomen Nuorkauppakamarit ry:n koulutustoiminnasta vastaavan Learning Instituten tarjoamien mahdollisuuksien markkinoinnista. Kansainvälisyyslohkoon kuuluu kansainvälisen toiminnan koordinointi ja kehittäminen, esimerkiksi kv-kokousmatkojen markkinointi ja koordinointi.

Essi Pennanen

LIO

Sähköposti

Tiedottajan vastuulla on kamarin sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tiedottaja vastaa kamarin jäsenviestinnästä (verkkopalvelu, jäsenlehti Nasakka, sähköpostitiedotteet ja tekstiviestitiedottaminen). Tiedottajan vastuulla on myös lehdistötiedotteiden ja muun ulkoisen viestinnän hoitaminen. Tiedottaja toimii jäsenlehti Nasakan päätoimittajana.

Sini Törönen

SECY

Sähköposti

Sihteeri vastaa kamarin asiakirjahallinnosta ja jäsentietojen päivittämisestä. Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa siitä, että kamarin "paperiasiat" ovat kunnossa. Sihteeri on myös linkki jäsenistöön päin jäsentietojärjestelmä, M-Files, käyttöön liittyvissä asioissa.

Antti Matikainen

MC

Sähköposti

Omassa kamarissamme MC:n vastuulla on kokous- ja kerhotilamme Hilupilttuun eli Hilun isännöinti. MC osallistuu myös tapahtumien ja juhlien järjestämiseen.

Tiina Mikkonen

DP

Sähköposti

Varapuheenjohtaja (DP) tukee puheenjohtajaa yhteistyökumppanineuvotteluissa ja edellisen vuoden puheenjohtajaa (IPP) jäsenhankinnassa. Lisäksi DP valmistautuu tulevaan puheenjohtajavuoteensaja DP:stä käytetään myös termiä valmistautuva puheenjohtaja. Nuorkauppakamarissa DP-käytännöllä turvataan jatkuvuus, sillä virkaan valittava henkilö sitoutuu vähintään kahdeksi vuodeksi (DP-PRES) kamarin johtotehtäviin.

Kamarissamme on varapuheenjohtajan vastuulla myös Yhteiskuntalohko (COM), joka sisältää kamarin yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan ja siihen liittyvät projektit. DP/COM koordinoi kamarin projektien toteutumista ja raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle. Lisäksi hän selvittää muiden lohkovetäjien kanssa uusien projektien toteutusmahdollisuuksia.

Yhteydenotto