Hallitus

Antti Lajunen

PRES

Sähköposti

 

Puheenjohtaja (PRES) toimii yhdistyksen virallisena edustajana aluekonferensseissa ja kansallisissa kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa kamaritoimintaa sekä vastaa yhteistyösopimusneuvotteluista ja –sopimuksista apunaan valmistautuva puheenjohtaja (DP).

Mikko Karttunen

IPP

Sähköposti

 

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) toimii puheenjohtajan (PRES) sekä koko hallituksen tukena. Myös IPP:llä on vahva rooli yhteistyökumppanisopimusten tekemisessä. Lisäksi hän vastaa suhteista senaattoreihin ja jäsenhankinnasta yhdessä DP:n kanssa.

Jani Kuokkanen

DP/Treas

Sähköposti

Varapuheenjohtaja (DP) tukee puheenjohtajaa yhteistyökumppanineuvotteluissa ja edellisen vuoden puheenjohtajaa (IPP) jäsenhankinnassa. Lisäksi DP valmistautuu tulevaan puheenjohtajavuoteensaja DP:stä käytetään myös termiä valmistautuva puheenjohtaja. Nuorkauppakamarissa DP-käytännöllä turvataan jatkuvuus, sillä virkaan valittava henkilö sitoutuu vähintään kahdeksi vuodeksi (DP-PRES) kamarin johtotehtäviin.

Kamarissamme on varapuheenjohtajan vastuulla myös Yhteiskuntalohko (COM), joka sisältää kamarin yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan ja siihen liittyvät projektit. DP/COM koordinoi kamarin projektien toteutumista ja raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle. Lisäksi hän selvittää muiden lohkovetäjien kanssa uusien projektien toteutusmahdollisuuksia.

Antti Matikainen

LOM

Sähköposti

Yhdistyslohko vastaa kamarin perustoiminnasta, eli kuukausitapahtumista. Kuukausitapahtumat voivat olla yritysvierailuja, koko perheen tapahtumia (esim. retkiä, kilpailuja), aikuisten iltarientoja sekä arvokkaita juhlia. Juhlia järjestettäessä apuna on myös kamarimme seremoniamestari (MC).

Heidi Sormunen

IND/INT

Sähköposti

Kamarissamme on yhdistetty yksilö- ja kansainvälisyyslohko. IND/INT vastaa kamarin koulutustapahtumista ja kansainvälisyydestä. Yksilölohkon (IND) vastuulle kuuluu Suomen Nuorkauppakamarit ry:n koulutustoiminnasta vastaavan Learning Instituten tarjoamien mahdollisuuksien markkinoinnista. Kansainvälisyyslohkoon kuuluu kansainvälisen toiminnan koordinointi ja kehittäminen, esimerkiksi kv-kokousmatkojen markkinointi ja koordinointi.

Tuomas Vepsä

LIO

Sähköposti

Tiedottajan vastuulla on kamarin sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tiedottaja vastaa kamarin jäsenviestinnästä (verkkopalvelu, jäsenlehti Nasakka, sähköpostitiedotteet ja tekstiviestitiedottaminen). Tiedottajan vastuulla on myös lehdistötiedotteiden ja muun ulkoisen viestinnän hoitaminen. Tiedottaja toimii jäsenlehti Nasakan päätoimittajana.

Suvi Hassinen

SECY

Sähköposti

Sihteeri vastaa kamarin asiakirjahallinnosta ja jäsentietojen päivittämisestä. Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa siitä, että kamarin "paperiasiat" ovat kunnossa. Sihteeri on myös linkki jäsenistöön päin jäsentietojärjestelmä OnlineMatrikkelin käyttöön liittyvissä asioissa.

Tiina Mikkonen

MC

Sähköposti

Omassa kamarissamme MC:n vastuulla on kokous- ja kerhotilamme Hilupilttuun eli Hilun isännöinti. MC osallistuu myös tapahtumien ja juhlien järjestämiseen.

Yhteydenotto